paradisemeteraru webáruház, webshop
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKI. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés távollévők közt kötött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Ennek jogszabályi teljes szövege itt olvasható.
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével, és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az ügyfelekkel kapcsolatot tartó személy neve: 

Török Izabella

tel: +36 34 340 216

                                                     +36 30 973 1185

                                         e-mail: info@paradise-textil.hu


Elállási jog
 

A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

 

·         Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

·         Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

·         Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (ide tartoznak a méretre levágott méteráru termékek*), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

·         hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta

·         hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

·         szerencsejáték-szerződés esetében

·         hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre

·         az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a

·         vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon, amennyiben a termék felhasználására még nem került sor. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig cégünk tulajdonában marad. Az át nem vett rendelések során keletkező veszteség (dupla szállítási díj, méretre vágott anyag csökkent értékű eladása stb.) miatt minden esetben kárigénnyel élünk.

Megrendelés módosítása, törlése


A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta, és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a 
VEVŐSZOLGÁLAT menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor. Lásd a VEVŐSZOLGÁLAT menüpont.


Sikertelen áruátadás

 

·         Abban az esetben, ha az Igénybevevő a megrendelt egyedi terméket – elállási jog hiányában  –házhoz szállítás esetén a feladástól számított 15 napon belül nem veszi át, illetve az átvételt megtagadja, úgy köteles a termék 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni a Szolgáltató részére, a szállítási költségek egyidejű megtérítése mellett.

·         Személyes átvétel választása esetén az Igénybevevő a terméket az értesítés tudomására jutásától számított 15 napon belül köteles átvenni, ennek elmaradásakor a termék 25%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Egyebekben az Igénybevevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályozottságáról a Szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.

·         Méretre levágott termékek megrendelésének meghiúsulása esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a méretre vágott terméket 2 hétig az eredeti vételár 75%-án az ún. akciós termékek keretén belül megkísérli értékesíteni kárenyhítés céljából. Ennek sikertelensége esetén az Igénybevevőtől a kötbéren felüli teljes kárának megtérítését is követelheti.

Szavatosság

 

1.     A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvénybe foglalt, mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók (305-311§).

2.      A jelen általános szerződési feltételek alapján a webáruházban értékesített termékek nem tartoznak jogszabályon alapuló kötelező jótállás hatálya alá.

3.     A vásárlónak jogában áll reklamálni, ha hibás a termék, ilyen eseten haladéktalanul (legfeljebb az átvételtől számított nyolc napon belül) jelezze kifogását webáruházunk felé írásban (e-mailben vagy postai úton) elérhetőségei megadása mellett. A reklamációt 15 munkanapon belül kivizsgáljuk. Fontos, hogy még a termék feldolgozása előtt megtörténjen a reklamáció.

4.      A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a megrendelt anyag szakadt, hibás a minta vagy a szín. Ez esetben a vásárló részére elállási jogot biztosít (lásd elállási jog gyakorlásának menete).

 Fogyasztói panaszok, kifogások intézése

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – az Igénybevevő a VEVŐSZOLGÁLAT menüpontban közölt elérhetőségeinken teheti meg. Telefonon információt is kérhet panaszának intézésével kapcsolatban, azonban ez esetben is szükséges írásbeli megerősítés. A fogyasztói kifogások intézésének módjára egyebekben a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályai az irányadóak.

 
II. A vásárlás menete


A termék kiválasztása

A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb leírását. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak.
Figyelmeztetés: az árut illusztráló képen a felvétel készítés fényviszonyaitól függően kismértékű színeltérések keletkezhetnek.

A rendelés elküldése


Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét és a végösszeget, akkor kattintson a "Pénztár" gombra. Nálunk regisztráció nélkül is vásárolhat, ebben az esetben adja meg a számlázási és szállítási címét.  Ha korábban már regisztrált áruházunkban, úgy adja meg az e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat által), valamint a fizetési módot (készpénz, banki átutalás, bankkártyás online fizetés, utánvétel). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt feltüntetésre kerül, valamint az ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása és  visszaigazolása

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik. Ez idő alatt ellenőrizzük a leadott rendeléseket, természetben is ellenőrizzük a rendelt áruk meglétét, majd ütemezzük a szállítást. A folyamat végén személyes visszaigazoló e-mailt küld a webáruház kezelő. Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, és 48 órán belül egyet a várható szállítási időpontról. Telefonszámainkon bármikor érdeklődhet a megrendeléséről.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra (előre utalás esetén), bankkártyával történő fizetésre ( előre fizetés esetén ), utánvételes fizetésre, és személyes átvétel esetén készpénzfizetésre. Minden esetben ÁFÁ-s számlát állítunk ki.


III. Szállítás

A küldemények kézbesítését, kiszállítását GLS futárszolgálat (házhoz kézbesítés) és a Magyar Posta Logisztika (postán maradó szolgáltatás) végzi. A szállítás várható időpontjáról lehetősége van érdeklődni elérhetőségeinken. 

Amennyiben napközben dolgozik, célszerű munkahelyére címeztetni a küldeményt.

Szállítási idő belföldön

    ·         szállítási idő általában 2- 6 munkanapRendelhető termékeknél, amelyek hetente egyszer kerülnek raktárunkra általában: 2-10 munkanap.

Technikai probléma (pl. az internet-szolgáltatás szünetelése), illetve időszakos torlódás vagy váratlan betegség esetén értesítjük az esetleges késésről.

·         Az áru(k) elindításáról e-mailben tájékoztatjuk Önt. 


 1. Házhoz kézbesítés esetén, előreutalással a szállítás díja: 1.325,- Ft (bruttó).2. Az utánvételes fizetés esetén házhoz kézbesítés díja: 1.875,- Ft (bruttó).

Utánvételes fizetési mód választása esetén az áru ellenértékét és a szállítási díjat a futárnál készpénzben tudja kiegyenlíteni.


 

3. Postán maradó szolgáltatás díja belföldön előreutalással:     980,- Ft (bruttó). 

A postán maradó csomag szolgáltatás lényege, hogy a postás nem hozza házhoz a csomagot, hanem azt a lakóhelyéhez legközelebbi postán veheti át. Kényelmes, gazdaságos megoldás Magyarország legtöbb településén. 

4. Postán maradó szolgáltatás díja belföldön utánvéttel    1180,- Ft (bruttó).

A csomagot a legközelebbi postán veheti át, és az áru ellenértékét az átvételkor a postán fizeti ki.

5. Bankkártyás fizetés előre, házhoz szállítással - Simple    1325,- Ft (bruttó)

6. Bankkártyás fizetés előre, postán átvehető csomag - Simple
   980,- Ft (bruttó)


Az árak csomagonként értendőek és tartalmazzák a mindenkor érvényben lévő ÁFÁ-t.

Ingyenes kiszállítás 

5000 Ft feletti komáromi (Koppánymonostort és Szőnyt beleértve) vásárlások esetén.

A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
 
A nem egyedi igényre levágott terméket eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségben, és változatlan minőségben vesszük vissza.


IV. Törzsvásárlói kedvezményrendszer 

2016. október 1-től bevezetésre került törzsvásárlói kedvezményrendszerünk, amelynek lényege, hogy webáruházunk visszatérő vásárlói árengedménnyel vásárolhatnak. Minden kedves regisztrált vásárlónk 200 Ft értékű kupont kap az első vásárláskor, továbbá a vásárlásai után, a vétálár 3 %-át jóváírjuk számára. Ez a jóváírt összeg a következő vásárláskor automatikusan levonásra kerül a fizetendő összegből. 

A törzsvásárlói kedvezményrendszerrel kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
kapcsolat

SSL biztonságos vásárlás     Simple bankkártyás fizetés     Webáruház bérlés